Chữ ký số VNPT Đà Nẵng

Chữ ký số VNPT Đà Nẵng
Rate this post

Dịch vụ đăng ký chữ ký số VNPT Đà Nẵng uy tín, nhanh chóng. Dịch vụ VNPT-CA là dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Chữ ký số VNPT Đà Nẵng

Chữ ký số VNPT tại Đà Nẵng
Chữ ký số VNPT tại Đà Nẵng

– Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử

– Chữ ký số dựa trên công nghệ mã khóa công khai (RSA): mỗi người dùng phải có 1 cặp khóa (keypair) gồm khóa công khai (public key) và khóa bí mật (private key).

+ “Khóa bí mật” là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được dùng để tạo chữ ký số

+ “Khóa công khai” là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được sử dụng để kiểm tra chữ ký số được tạo bởi khóa bí mật tương ứng trong cặp khóa.

+ “Ký số” là việc đưa khóa bí mật vào một chương trình phần mềm để tự động tạo và gắn chữ ký số vào thông điệp dữ liệu.

+ “Người ký” là thuê bao dùng đúng khóa bí mật của mình để ký số vào một thông điệp dữ liệu dưới tên của mình.

+ “Người nhận” là tổ chức, cá nhân nhận được thông điệp dữ liệu được ký số bởi người ký, sử dụng chứng thư số của người ký đó để kiểm tra chữ ký số trong thông điệp dữ liệu nhận được và tiến hành các hoạt động, giao dịch có liên quan.

Doanh nghiệp vui lòng liên hệ BCorner để đăng ký chữ ký số VNPT tại Đà Nẵng.

BCorner – Công ty TNHH Ngày Mặt Trời
Địa chỉ: 14 Huỳnh Tấn Phát
Điện thoại: 0905.909639 – 05113 623468
Email: info@bcorner.vn