Đăng ký website thương mại điện tử tại Đà Nẵng

Đăng ký website thương mại điện tử tại Đà Nẵng
Rate this post

Dịch vụ đăng ký website thương mại điện tử tại Đà Nẵng với nội dung như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử ngày 16 tháng 5 năm 2013 thay thế Nghị định số 57/2006/NĐ-CP năm 2006 .

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Theo quy định tại Nghị định 52, các website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (website do thương nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại) phải tiến hành đăng ký với Bộ Công Thương.

Website cung cấp dịch vụ TMĐT bao gồm các loại sau:

– Sàn giao dịch Thương mại điện tử

– Website đấu giá trực tuyến

– Website khuyến mại trực tuyến

– Các loại website khác do Bộ Công Thương quy định

Nghị định 185⁄2013⁄NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong đó có quy định cụ thể các chế tài đối với các hành vi vi phạm về thương mại điện tử (TMĐT) như sau:

Bị phạt tiền từ 5 đến 20 triệu đồng đối với hành vi thiết lập website TMĐT mà không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định

2. Dịch vụ đăng ký website thương mại điện tử tại Đà Nẵng

Thông báo hoạt động

Khách hàng hiện có nhu cầu thực hiện thủ tục thông báo hoạt động website thương mại điện tử mong muốn được một công ty tư vấn luật chuyên nghiệp tư vấn và hỗ trợ tiến hành thủ tục và thực hiện các công việc nêu trên; BCorner có đủ khả năng, kinh nghiệm và sẵn sàng đáp ứng tốt nhất nhu cầu được tư vấn và hỗ trợ khách hàng tiến hành các công việc nêu trên

Phạm vi dịch vụ của BCorner

BCorner rà soát và hiệu chỉnh Quy chế hoạt động trên website thương mại điện tử để phù hợp với quy định hiện hành.
Thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý tại cơ quan có thẩm quyền cho đến khi website được Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (thuộc Bộ Công thương) xác nhận bằng email về việc hoàn tất thủ tục thông báo hoạt động;

Thời gian thực hiện

Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày Khách hàng ký Hợp đồng dịch vụ, với điều kiện khách hàng đã cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của BCorner.