Kế toán thuế là gì?

Kế toán thuế là gì?
5 (100%) 1 vote

Một công ty lớn, một doanh nghiệp lớn đều biết tầm quan trọng của kế toán thuế .Nhiều Doanh nghiệp mặc dù đã có kế toán nhưng vẫn thuê kế toán thuế ở các Doanh nghiệp khác để làm về thuế và báo cáo tài chính riêng.

Vậy khái niệm kế toán thuế là gì ?

Kế toán thuếtax là kế toán phụ trách về các vấn đề về Khai báo thuế trong Doanh nghiệp. Kế toán thuế liên quan pháp luật nhà nước và là nghĩa vụ của các doanh nghiệp đối với nhà nước. Nhà nước chỉ có thể quản lý được nền kinh tế nhiều thành phần khi có kế toán thuế. Ngược lại Doanh nghiệp cũng chỉ có thể kinh doanh ổn định và báo cáo thuế thuận lợi khi thực hiện các vấn đề về thuế rõ ràng. Vì vậy, kế toán thuế ra đời nhằm mục đích ổn giúp doanh nghiệp và nhà nước phát triển tốt hơn.

Công việc của kế toán thuế

Để tìm hiểu sâu hơn về khái niệm kế toán thuế là gì chúng ta cũng cần nắm rõ những công việc của một kế toán thuế phải làm.

 • Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh
 • Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật
 • Theo dõi tình hình giao nhận hóa đơn
 • Cập nhật và lập giấy báo công nợ các đơn vị cơ sở
 • Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh.
 • Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu
 • Theo dõi tình hình giao nhận hóa đơn các đơn vị cơ sở
 • Hàng tháng, quý năm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ
 • Kiểm tra đối chiếu hóa đơn Giá trị gia tăng với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra
 • Hàng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở toán công ty
 • Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế

 

 • Lập kế hoạch thuế giá trị giá tăng, thu nhập doanh nghiệp, nộp ngân sách
 • Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất (nhóm thuế suất, đơn vị cơ sở)
 • Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Công ty
 • Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế Giá trị gia tăng đầu ra của toàn công ty, phân loại theo thuế suất
 • Hàng tháng lập báo cáo tổng hơpk thuế Giá trị gia tăng đầu vào của toàn Công ty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ
 • Kiểm tra hóa đơn đầu vào,đánh số thứ tự để dễ tìm , phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan
 • Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán
 • Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới, đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh
 • Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế Giá trị gia tăng theo thời gian, thứ tự số quyển không để thất thoát, hư hỏng.
 • Kiểm tra đối chiếu biên bản trả nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh
 • Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế, soạn thông báo các nghiệp vụ quy định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để cơ sở biết thực hiện

Trách nhiệm và quyền hạn của kế toán thuế

 • Đề xuất hướng xử lý các trường hợp hóa đơn cần điều chỉnh hoặc thanh hủy theo qui định của Luật thuế hiện hành
 • Nhận xét đánh giá khi có chênh lệch số liệu giữa báo cáo thuế và quyết toán
 • Hướng dẫn Kế toán cơ sở thực hiện việc kê khai báo cáo thuế theo quy định và theo một phương pháp hiệu quả

Các công việc khác có liên quan đến thuế

Mối liên hệ của kế toán thuế trong Doanh nghiệp

 • Trực thuộc Phòng Kế toán – Tài chính: nhân sự chỉ đạo, phân công, điều hành trực tiếp của Phụ trách phòng.
 • Khi cung cấp số liệu liên quan đến nghiệp vụ do mình phụ trách đều phải có sự đồng ý của Ban giám đốc hoặc Kế toán trưởng
 • Quan hệ với các đơn vị nội bộ thuộc Công ty trong phạm vi trách nhiệm của mình đảm nhiệm hoàn thành tôt công tác
 • Nhận hoặc trao đổi thông tin với kế toán cơ sở nội bộ