Khi mới thành lập công ty thì kế toán cần làm gì?

Khi mới thành lập công ty thì kế toán cần làm gì?
Rate this post

Công ty mới thành lập kế toán cần làm những gì? Cần khai báo những gì với cơ quan thuế? BCorner xin chia sẻ các công việc kế toán cần làm trong doanh nghiệp mới thành lập:

Sau khi Doanh nghiệp nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh, kế toán cần làm những việc sau:

1/ KHAI THUẾ MÔN BÀI:

công ty mới thành lập kế toán cần làm những gì

– Nếu công ty mới thành lập mà chưa có phát sinh hoạt động SXKD: Thì hạn nộp tờ khai và tiền thuế môn bài là 30 ngày kể từ ngày cấp giấy phép ĐKKD.

– Nếu công ty mới thành lập mà có phát sinh hoạt động SXKD: Thì chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thành lập theo giấy phép ĐKKD.

– Những DN thành lập 6 tháng đầu năm: Phải nộp thuế Môn bài cả năm

– Những DN thành lập 6 tháng cuối năm (từ 01/07 về cuối năm): Sẽ nộp thuế Môn bài: 1/2 năm

Chú ý: Nộp tờ khai thuế môn bài và nộp tiền thuế môn bài luôn nhé.

Chi tiết xem tại đây: Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài

2/ KHAI THUẾ GTGT:

Những DN mới thành lập thì kê khai thuế GTGT theo QUÝ và kê khai theo phương pháp trực tiếp.

– Sau khi hoạt động đủ 12 tháng thì sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý:

– Nếu > 50 tỷ thì kê khai theo tháng. Nếu < 50 tỷ thì kê khai theo quý

Ví dụ:

– Công ty kế toán BCorner bắt đầu hoạt sản xuất kinh doanh từ tháng 01/2015, thì năm 2015 thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Sau đó căn cứ vào doanh thu của năm 2015 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý cho năm 2016.

– Nhưng nếu Công ty kế toán BCorner bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 8/2014 thì năm 2014, 2015 kê khai thuế GTGT theo quý. Sau đó căn cứ vào doanh thu của năm 2015 để xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý cho năm 2016.

Nếu DN mới thành lập muốn kê khai theo phương pháp khấu trừ thì:

– Phải có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh hoặc hoá đơn đầu vào mua sắm TSCĐ, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ.

– Và nộp mẫu 06/GTGT

(Theo Thông tư 119/2014/TT- BTC và Thông tư 156/2013/TT-BTC)
Chi tiết xem thêm: Cách kê khai thuế giá trị gia tăng

3/ KHAI THUẾ TNDN:

– DN mới thành lập: Hàng quý sẽ phải làm: Tự tính tiền thuế tạm nộp hàng quý thuế suất là 22%.

– Kết thúc năm tài chính nếu Doanh thu bình quân của các tháng trong năm < 1,67 tỷ thì DN quyết toán thuế TNDN theo thuế suất 20%.

– Thời hạn nộp tiền thuế TNDN tạm tính theo quý: Chậm nhất là ngày thứ 30 của quý sau.(Cụ thể: 30/04, 30/7, 30/10, 30/01)

Chi tiết xem thêm: Cách kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý

4/ KHAI THUẾ TNCN:

– DN mới thành lập sẽ phải kê khai thuế GTGT theo tháng nên ta sẽ xét 2 trường hợp như sau:

+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp > 50.000.000 thì kê khai theo tháng.

+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp < 50.000.000 thì kê khai theo quý.

Ví dụ: Năm 2014 Công ty kế toán BCorner thuộc diện kê khai thuế GTGT theo tháng.

– Tháng 1 phát sinh số thuế TNCN trên Tờ khai số 02/KK-TNCN < 50 triệu và Tờ khai 03/KK-TNCN < 50 triệu đồng.

-> Công ty kê khai thuế TNCN theo quý, từ quý I – IV

Chú ý: Các bạn chỉ xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm tính thuế.

– Nếu trong tháng hoặc quý không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải kê khai.

– Nhưng vẫn phải nộp tờ khai quyết toán năm (mẫu 05/KK-TNCN)

Chi tiết xem tại đây: Cách kê khai thuế thu nhập cá nhân

5/ HÓA ĐƠN:

a. Nếu DN bạn mới thành lập mà đủ điều kiện đăng ký kê khai thuế GTGT theo PP KHẤU TRỪ và đã được cơ quan thuế chấp nhận thì:

– Tiến hành đặt in hóa đơn GTGT.

– Sau đó làm Thông báo phát hành hóa đơn: Chậm nhất năm (05) ngày trước khi DN bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.

Xem them: Thủ tục đặt in hóa đơn GTGT lần đầu

b. Nếu DN bạn kê khai thuế GTGT theo PP TRỰC TIẾP:

– Thì phải làm thủ tục mua hóa đơn bán hàng trực tiếp tại cơ quan thuế. (Đây hóa đơn bán hàng thông thường, không phải hóa đơn GTGT).

Xem thêm: Thủ tục mua hóa đơn bán hàng trực tiếp

Chú ý: Những DN mới thành lập PHẢI lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý mẫu BC26/AC.

– Thời hạn chậm nhất là ngày 30 tháng đầu tiên quý sau.

6/ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG:

– Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính: Thì những hóa đơn đầu vào có giá trị > 20 tr phải chuyển khoản, thì mới được khấu trừ thuế GTGT và ghi vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

=> Như vậy DN phải mới tài khoản ngân hàng để giao dịch với khách hàng.

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản, phải thực hiện thông báo số TK ngân hàng cho cơ quan thuế theo mẫu 08/MST.

Tải về: Mẫu tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế Mẫu số 08-MST

7/ LAO ĐỘNG VÀ BHXH:

– Khi ký hợp đồng lao động > 3 tháng với nhân viên. Thì DN phải đóng bảo hiểm bắt buộc cho nhân viên.

– Phải làm thang bảng lương để nộp cho cơ quan BHXH theo mẫu: Mẫu hệ thống thang bảng lương

Các bạn liên hệ với cơ quan BHXH để làm hồ sơ nhé.

Xem thêm: Thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội

8/ BẢNG ĐỊNH MỨC NGUYÊN VẬT LIỆU

– Nếu là DN có tính chất sản xuất thì các bạn phải lập: Bảng định mức nguyên vật liệu cho tất cả các sản phẩm của DN.

– DN tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh. Định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và lưu tại DN.

– Tham khảo: Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014.

9/ PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TSCĐ:

– Lập và nộp bảng thông báo phương pháp trích khấu hao TSCĐ kể từ ngày phát sinh TSCĐ.

Xem thêm: Quy định về tài sản cố định

10. CÁC THỦ TỤC KHÁC:

– Đăng ký áp dụng chế độ kế toán (theo QĐ 48 hoặc 15)

– Hình thức kế toán.

– Phương pháp hàng tồn kho..

Chú ý: Tùy từng cơ quan thuế, có nơi sẽ bắt các bạn nộp, có nơi không bắt buộc bạn phải nộp.

Chúc các bạn thành công!