Mức lương tối thiểu vùng mới nhất

Mức lương tối thiểu vùng mới nhất
Rate this post

Mức lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất mà người sử dụng lao động trả cho người lao động làm những công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường.

Mức lương tối thiểu vùng mới nhất

Theo thông lệ, mức lương tối thiểu vùng mỗi năm sẽ thay đổi nhằm đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.

Cụ thể như sau:

  1. Mức lương tối thiểu vùng năm 2016

Dự kiến từ ngày 01/01/2016, lương tối thiểu vùng được áp dụng theo các mức sau:

– Vùng I: 3.500.000 đồng/tháng.

– Vùng II: 3.100.000 đồng/tháng.

– Vùng III: 2.700.000 đồng/tháng.

– Vùng IV: 2.400.000 đồng/tháng.

  1. Mức lương tối thiểu vùng năm 2015

Từ ngày 01/01/2015, lương tối thiểu vùng được áp dụng theo các mức sau:

– Vùng I:  3.100.000 đồng/tháng.

– Vùng II: 2.750.000 đồng/tháng.

– Vùng III: 2.400.000 đồng/tháng.

– Vùng IV: 2.150.000 đồng/tháng

Xem chi tiết địa bàn áp dụng mức lương này tại Nghị định 103/2014/NĐ-CP