Công ty TNHH Sunday Đà Nẵng

Công ty TNHH Sunday Đà Nẵng
Rate this post

 

Các thông tin thủ tục đăng ký kinh doanh

1. ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

2. ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

3. ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

4. ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN

5. ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TY HỢP DANH

6. ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

7. ĐĂNG KÝ LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

8. ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY THÀNH LẬP TRÊN CƠ SỞ CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT VÀ ĐỐI VỚI CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP

9. ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY THÀNH LẬP TRÊN CƠ SỞ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

10. ĐĂNG KÝ BỔ SUNG, THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

11. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

12. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

13. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

14. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

15. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỢP DANH

16. THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, THAY ĐỔI TỶ LỆ VỐN GÓP

17. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

18. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN

19. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

20. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

21. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THUẾ

22. ĐĂNG KÝ HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

23. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA TÓA ÁN

24. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÔNG TIN TRONG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

25. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DỤNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

26. ĐĂNG KÝ GIẢI THỂ, TẠM NGỪNG

27. ĐĂNG KÝ CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

BCorner với kinh nghiệm 5 năm trong quá trình thực hiện các thủ tục kinh doanh cho nhiều doanh nghiệp tại Đà Nẵng nắm rõ quy trình thực hiện đăng ký kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh Đà Nẵng giúp rút ngắn thời gian, công sức và tiền bạc cho các doanh nghiệp.

Quý doanh nghiệp có thể liên hệ đến Bcorner để thực hiện các thủ tục Đkkd Đà Nẵng nhanh chóng nhất tại Phòng đăng ký kinh doanh Đà Nẵng :

BCorner – Công ty TNHH Ngày Mặt Trời
Địa chỉ: 14 Huỳnh Tấn Phát
Điện thoại: 0905.909639 – 05113 623468
Email: info@bcorner.vn