Sửa đổi quy định về chuyển đổi Giấy phép lái xe

Sửa đổi quy định về chuyển đổi Giấy phép lái xe
Rate this post
Bộ Giao thông văn tải vừa ban hành thông tư 87 sửa đổi, bổ sung mộtgplx số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 7-11- 2012 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
Theo đó, từ ngày 15-2, việc chuyển đổi giấy phép lái xe (GPLX)bằng giấy bìa sang GPLX bằng vật liệuPET của các đối tượng sau sẽ không phải nộp giấy chứng nhận sức khỏe:
Người có GPLX hạng A1, A2, A3;
Người có GPLX hạng A4, GPLX ô tô còn thời hạn sử dụng trên 03 tháng.
Quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 15-2