Chính sách Lao động – Tiền lương có hiệu lực từ tháng 02

(TVPL) Trong tháng 02/2015, nhiều quy định mới về lao động, tiền lương bắt đầu có hiệu lực. Cụ thể như sau: 1. Thêm quyền cho người khiếu nại về lao động Kể từ 01/02/2015, Nghị định 119/2014/NĐ-CP  hướng dẫn Bộ luật Lao động,Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng  về khiếu nại, tố cáo bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, bổ sung nhiều quyền cho người … [Read more...]

Quy định mới về Thuế thu nhập cá nhân 2015

(TVPL) - Từ ngày 01/01/2015, nhiều quy định mới về Thuế thu nhập cá nhân bắt đầu có hiệu lực. Cụ thể như sau: 1. Thu nhập chịu thuế - Thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không thuộc thu nhập chịu thuế. - Quy định thu nhập “Trúng thưởng trong các hình thức cá cược, casino” sửa thành “Trúng thưởng trong các hình thức cá cược”. 2. Thu nhập được … [Read more...]

Quy định về tiền lương năm 2015

(TVPL) Từ ngày 01/01/2015, quy định về tiền lương có nhiều thay đổi. Cụ thể như sau: 1. Tăng lương tối thiểu vùng Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động. Cụ thể như sau: - 3.100.000 đồng/tháng đối với vùng I. - … [Read more...]