Tình hình hoạt động của doanh nghiệp tháng 01 năm 2015

Tình hình hoạt động của doanh nghiệp tháng 01 năm 2015
Rate this post

Theo báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 01/2015, số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước là 6.867 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 31.701 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2014 về số doanh nghiệp và giảm 27,5% về số vốn đăng ký. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp trong tháng đạt 4,6 tỷ đồng, giảm 20,4% so với cùng kỳ. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 103. 511 lao động, giảm 7,4% so với tháng 01 năm 2014.

Tinh hinh doanh nghiep da nang
Về doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 01/2015 chia theo vùng lãnh thổ cho thấy, Tây Nguyên là vùng có mức suy giảm (62,9%) lớn nhất trong cả nước về số lượng doanh nghiệp mới gia nhập thị trường. Tiếp theo là Đồng bằng sông Cửu Long giảm 8,1%, các vùng còn lại đều có số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ, trong đó, Đồng bằng sông Hồng tăng 15,6%, Trung du và miền núi phía Bắc tăng 10,5%, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền trung tăng 4,8%, Đông Nam Bộ tăng 3,4%.
Trongtháng 01/2015, một số ngành, lĩnh vực hoạt động có sự gia tăng về doanh nghiệp thành lập mới so với cùng kỳ năm trước: Nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 147,6%;giáo dục và đào tạo tăng 44,9%; kinh doanh bất động sản tăng 41,9%;dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác tăng 30,8%. Một số ngành có số doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2014: Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội giảm 42,9%; sản xuất, phân phối điện, nước, ga giảm 36,9%; khai khoáng giảm 19%; bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy giảm 14,6%.
Về tình hình doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động và quay trở lại hoạt động: số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh trong tháng 01/2015 của cả nước là 993 doanh nghiệp, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng. Điều này phần nào cho thấy nhờ có sức đề kháng và hoạch định chiến lược kinh doanh tốt hơn, những doanh nghiệp có quy mô vốn lớn thường có độ ổn định và sức chống chọi với khó khăn cao hơn so với các doanh nghiệp nhỏ. Số doanh nghiệp gặp khó khănbuộc phảitạm ngừng hoạt động của cả nước là 9.772 doanh nghiệp, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm trước, gồm: 3.367 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, 6.405 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 2.872 doanh nghiệp, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2014./.