Tư vấn thành lập công ty tại Đà Nẵng

Tư vấn thành lập công ty tại Đà Nẵng
5 (100%) 1 vote

BCorner chuyên tư vấn thành lập công ty tại Đà Nẵng và cung cấp các dịch vụ thành lập công ty tốt nhất cho khách hàng. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm và tin tưởng tư vấn thành lập công ty tại BCorner.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp, hồ sơ thay đổi, chuyển đổi doanh nghiệp đảm bảo làm thủ tục đơn giản, nhanh chóng với chi phí dịch vụ thấp nhất.

Tư vấn thành lập công ty tại Đà Nẵng

Tư vấn thành lập công ty tại Đà Nẵng

Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều văn phòng đại diện, chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính. Trình tự và thủ tục lập chi nhánh, văn phòng đại diện do Chính phủ quy định.

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh phải mang tên của doanh nghiệp, kèm theo phần bổ sung tương ứng xác định chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh đó.

Địa điểm kinh doanh là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện. Địa điểm kinh doanh có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính.

BCorner là địa chỉ cung cấp các dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵngtư vấn thành lập công ty tại Đà Nẵng uy tín, chuyên nghiệp.

BCorner – Công ty TNHH Ngày Mặt Trời
Địa chỉ: 14 Huỳnh Tấn Phát
Điện thoại: 0905.909639 – 05113 623468